FYSIEK THEATERGROEP GIF.T

Gif.t is een fysiek theatergezelschap op-
gericht door Lorenzo Borella na zijn ver-
trek uit de stichting Canvas Performing Art. In Gif.t zoekt choreograaf Lorenzo Borella de samenwerking met andere kunstenaars om projecten op locatie en in theater te creëren en produceren. Lorenzo Borella is afgestudeerd aan de HKA EDDC/Dansacademie Arnhem in 2000. Na vier jaar te hebben gewerkt als artistiek leider, choreograaf en danser
bij Canvas Performing Art zoekt hij nu naar zijn eigen manier om hedendaagse dans te maken.

Voor Borella hoeft dans niet alleen een combinatie van bewegingen in de ruimte te zijn. Met dans uit hij het innerlijke, wie wij zijn, wat we ervaren, het lichaam ge-
zien als een politiek instrument, het theater als de arena. Ideeën en onder-
werpen voor voorstellingen moeten voor Borella een sterk politiek raakvlak heb-
ben met zijn leven of het leven van de toeschouwer. Ze moeten erdoor geraakt worden. Hiervoor is een samenwerking met andere kunstdisciplines in zijn op-
tiek van grote meerwaarde. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat Borella een min of meer vaste groep kunstenaars om zich heen heeft verzameld. Kunstenaars die hij artistiek blindelings vertrouwt:
Clare Dowling (componist),
Irene Speijker (kostuumontwerper),
Inge Theunissen (video-ontwerper),
Lex te Dorsthorst (Danser),
Jurgen Hierck (Danser),
Nina Funk (Danser).

Gif-t wil zich niet conformeren aan de hokjesgeest die in de kunsten in Nederland bestaat. In Nederland is het kunstenlandschap keurig langs strakke lijnen verdeeld in verschillende sectoren: dans, toneel, musical, opera, muziek, videokunst enz.. Het is een keurig pol-
derlandschap geworden. De kwaliteit is hoog, maar verrassend is het niet meer. Terwijl in het buitenland cross-overkunst hand over hand toeneemt, harken wij ons keurige landschap liever nog weer eens een aan. Gif-t beschouwt de cho-
reograaf als kunstenaar die iets aan een publiek wil vertellen. De kunstenaar staat daarmee centraal en niet de kunstvorm. Hierdoor heeft de choreograaf de vol-
ledige vrijheid om via cross-overs een kunstwerk tot stand te brengen dat het beste zijn boodschap vertelt.

Vanuit de hiervoor beschreven visie werkt Gif-t ieder project via een inten-
sieve samenwerking met kunstenaars van verschillende disciplines toe naar een integraal eindresultaat. De kunste-
naars dienen elkaar gedurende het pro-
ces te beïnvloeden en te inspireren.
Het eindresultaat is dus zeer afhankelijk van het tot stand brengen van een daad-
werkelijke interactie tussen de verschil-
lende kunstvormen.


MEDEWERKERS GIF.T

Voorzitter stichting Gif.t:
Robin Hagen

Penningmeester stichting Gif.t:
Jan Manders

Secretaris stichting Gif.t:
Monika van der Veen

Artistiek leider:
Lorenzo Borella

Zakelijke leider:
Harry Abbink

Productie leider:
Eva Broekema

Regisseur en choreograaf:
Lorenzo Borella


VASTE WERKRELATIES:

Video ontwerper:

Inge Theunissen

Muziek ontwerper:
Clare Dowling

Techniek:
Roland Kouwenberg

Dansers:
Lex te Dorsthorst, Jurgen Hierck,
Luciola Dumont, Nina Funkhome
ACTUEEL


OVER GIF.T


CURSUSAANBOD
2012/13SHOWS GIF.T


FLYERS


CANVAS
PERFORMING ARTCV/CONTACT


SAMENWERKINGEN


LINKS